Tarifes 2023

 
  Precio (€)

Bateig de busseig Personalitzat

[+ infomació]

75,00
Scuba Skill Update ideal per als que porten un temps sense bussejar i necessiten un recordatori 80,00
Cursos SSI i Especialitats
[+ informació]
[+ info]
Sortides per a bussejadors titulats *  
    Vaixell + ampolla 30,00
    Vaixell + ampolla + equip pesat (regulador, jacket, traje) 44,00
    Vaixell + ampolla + equip complert (regulador, jacket, traje, aletes,     escarpins, màscara, ordinador) 56,00
    2 sortides consecutives vaixell + ampolla 55,00
Sortides nocturnes (vaixell + ampolla + stick* 33,00

* En totes les nostres sortides sempre posem guia a disposició del grup

2 hores de parking GRATIS per cotxe amb cada sortida

 
Guia Privat 35,00
Bono anual de sortides il·limitades (unipersonal) + assegurança anual
[+ información]
850,00
Bono 10 sortides +2 gratis (multipersonal) 300,00
Lloguers (no es lloga material fora de les nostres sortides)  
    Lloguer ampolla (2) 7 llitres a 200 Bar Sidemount 16,00
    Lloguer bibotella 2X12 llitres a 200 Bar        18,00
    Lloguer traje mono 7mm 5,50
    Lloguer TRAJE SEC  12,00
    Lloguer jacket 5,50
    Lloguer Jacket tècnic 15,00
    Lloguer jacket sidemount 12,00
    Lloguer regulador 5,50
    Lloguer reguladors Bibotella 12,00
    Lloguer reguladors Sidemount 12,00
    Lloguer equip lleuguer (aletes, escarpins, màscara) 6,00
    Lloguer ordinador 6,00
    Lloguer lot bateria 5,50
    Lloguer ploms (cinto 8 quilos) 4,50
Servei mensual de custòdia del material 35,00
Servei anual de custòdia del material. Inclou la ma d'obra de la revisió anual del jacket i el regulador sense cost
[+ informació]
250,00
Càrregues d'aire  
    Ampolles de 300 Bar 8,00
    Ampolles de 200 Bar 7,00
Manteniment i revisions  
    Ampolles  

        Contrast amb revisio valvula(càrrega de la ampolla inclosa)

 75,00

        Revisió anual amb revisio valvula(càrrega de la ampolla inclosa)

45,00
        Neteja interior (chorreado) 19,00

        Reparació de vàlvula i accessoris (sense recanvis)

20,00

    Equip
        Termini de lliurament de les revisions normals 10 dies

 
        1ª Etapa 27,00
        2ª Etapa 16,00
        Octopus   16,00
        Manòmetre   6,00
        Regulador complert (1º + 2ª etapa + octopus + manòmetre) 50,00
        Jacket   21,00
        Ordinador canvi de bateria amb prova estanquitat 37,00
Reparacions: Ma d'obra 30,00 €/h

Assegurança de busseig Scubamedic [+ información]

 
    Diari   6,00
    Mensual   21,00
    Anual   40,00