Tarifes 2017

 
  Precio (€)

Bateig de busseig OFERTA 2x1 (consulta planificació en el calendari)

[+ infomació]

60,00

Bateig de busseig Personalitzat

[+ infomació]

60,00
Cursos PADI i Especialitats
[+ informació]
[+ info]
Sortides per a bussejadors titulats *  
    Vaixell + ampolla 25,00
    Vaixell + ampolla + equip pesat (regulador, jacket, traje) 37,00
    Vaixell + ampolla + equip pesat + equip lleuger (regulador, jacket, traje, aletes,     escarpins, màscara) 41,00
    2 sortides consecutives vaixell + ampolla 45,00
Sortides per a GRUPS *  
    Grups a partir de 5 persones

 4 paguen 1 gratis

Sortides nocturnes (vaixell + ampolla + stick* 28,00

* En totes les nostres sortides sempre posem guia a disposició del grup

2 hores de parking GRATIS per cotxe amb cada sortida

 
Bono anual de sortides il·limitades (unipersonal) + assegurança anual
[+ información]
700,00
Bono 10 sortides +2 gratis (multipersonal) 250,00
Lloguers  
    Lloguer ampolla 10 llitres a 300 Bar 12,00
    Lloguer ampolla 12 llitres a 200 Bar      11,00
    Lloguer ampolla 15 llitres a 200 Bar  12,00
    Lloguer traje mono 7mm 5,00
    Lloguer TRAJE SEC  12,00
    Lloguer jacket 5,00
    Lloguer regulador 5,00
    Lloguer equip lleuguer (aletes, escarpins, màscara) 5,00
    Lloguer ordinador 5,00
    Lloguer focus 35w. bateria 5,00
    Lloguer ploms (cinto 8 quilos) 3,50
Servei mensual de custòdia del material
[+ informació]
30,00
Servei anual de custòdia del material. Inclou la ma d'obra de la revisió anual del jacket i el regulador sense cost
[+ informació]
200,00
Càrregues d'aire  
    Ampolles de 300 Bar 7,00
    Ampolles de 200 Bar 6,00
Manteniment i revisions  
    Ampolles  
        Contrast (càrrega de la ampolla inclosa)  45,00
        Revisió anual (càrrega de la ampolla inclosa) 19,00
        Neteja interior (chorreado) 22,00
        Reparació de vàlvula i accessoris 8,00

    Equip
        Termini de lliurament de les revisions normals 10 dies

 
        1ª Etapa 21,00
        2ª Etapa 10,00
        Octopus   10,00
        Manòmetre   6,00
        Regulador complert (1º + 2ª etapa + octopus + manòmetre) 40,00
        Jacket   15,00
        Ordinador canvi de bateria amb prova estanquitat 35,00
Reparacions: Ma d'obra 20,00 €/h

Assegurança de busseig Scubamedic [+ información]

 
    Diari   6,00
    Mensual   21,00
    Anual   35,00